Koran w Naukach Ahlul Bejt

Qur'an w naukach Ahlul Bejt

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Studia tradycji jakie dotarły do nas o autorytecie Ahlul-Bejt oraz spojrzenie w ich życie i dzieła ukazują, że przesłanie Świętego Qur'anu i zachowanie jego litery oraz ducha było sprawą pierwszorzędnej wagi dla Ludzi Domu (as).

Imam Dżafar as-Sadiq (as), szósty Imam czystego Domu Proroka (saw), cytuje swego przodka mówiącego:

"Ktokolwiek zapamięta Qur'an i będzie praktykował jego nauki, ten będzie pośród szeregów godnych i prawych."

Czwarty Imam Ali bin Husein (as) relacjonuje, iż Prorok (saw) powiedział:

"Ktokolwiek otrzymał Qur'an od Allaha a myśli, że ktoś dostał coś lepszego niż on, pomniejsza to co wielkie a wywyższa to co małe."

Piąty Imam Muhammad al-Baqir (as) przekazuje nam słowa Proroka (saw):

"O wy, którzy czytacie Qur'an, bójcie się Allaha ponieważ nałożył na was Swą Księgę bowiem jak ja jestem odpowiedzialny tak i wy jesteście odpowiedzialni. Ja jestem odpowiedzialny za przekazanie wiadomości a wy będziecie zapytani odnośnie tego co nałożono na was wraz z Księgą Allaha i moimi tradycjami."

Imam Sadiq (as) powiedział:

"Wierzący nie powinien umrzeć zanim nie nauczy się Qur'anu lub nie będzie się starał go nauczyć."

Odnotowano również jego słowa:

"Qur'an jest przymierzem Allaha z Jego stworzeniami. Muzułmanin powinien więc patrzeć w to przymierze i czytać pewną liczbę wersów każdego dnia."

 Powiedział on również:

"Ta trójka będzie składać skargę Allahowi, Wywyższonemu: Opuszczony meczet, w którym nie modli się miejscowa ludność; uczony człowiek pośród ignorantów; oraz Pismo (Qur'an) pokryte kurzem gdyż nikt go nie czyta."

Oraz:

"Qur'an jest żywy, nigdy nie umiera. Trwa tak jak trwają noc i dzień, słońce i księżyc..."

Rozpoznajemy więc wartość i znaczenie Qur'anu tak jak widzieli to Ahlul-Bejt (as), którzy nie tylko poświęcili swe życie aby go interpretować, ale również zachęcali Muzułmanów aby podążali za jego naukami, zapamiętywali go oraz by budowali na jego fundamencie swoje życie.


--------------------------------------------------------------------------------

Fragment książki "Ahlul-Bejt w Qur'anie i tradycji Proroka"

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe