Hadisy Na Temat Czystości

Hadisy na temat czystości

wszystkie pochodzą ze zbioru Wasa'il Shi'ah

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Święty Prorok (s) powiedział:


„Każdy kto wybiera sobie szatę, musi utrzymać ją w czystości”

„Gdyby nie było to zbyt niewygodne, nakazałbym muzułmanom aby myli zęby przed każdą modlitwą.”

„Ten kto zamiata w meczecie jest nagradzany przez Allaha tak jakby uwolnił niewolnika.”

„Albo dbajcie odpowiednio o długie włosy na waszych głowach albo je spinajcie.”

„Nie zapuszczajcie zbyt długich wąsów bo znajdzie w nich schronienie diabeł.”

Imam 'Ali (a) powiedział:

 
„Praktyką Proroka było czyszczenie wodą ust, gardła i nosa.”

„Usuwajcie ze swych domów pajęczyny gdyż powodują one nędzę.”

„Częścią czystości jest usuwanie włosów spod pach. Zabija to nieprzyjemny zapach tej części ciała.”

Imam al-Baqir (a) powiedział:

 
„Sprzątanie domu odsuwa niedolę.”

Imam al-Sadiq (a) powiedział:

 
„Czyszczenie zębów jest tradycją Proroków.”

„Przycinanie paznokci było praktyką Świętego Proroka.”

Ktoś powiedział Imamowi al-Sadiqowi (a), że słyszał iż wąsy i paznokcie powinno się przycinać w piątki. Imam (a) odpowiedział: „Przycinaj je kiedy tylko wyrosną.”

„Jeśli jest to możliwe, woda której używacie do mycia powinna być tak czysta, że moglibyście ją wypić.”

Imam al-Kazim (a) powiedział:

 
„Kąpanie się co drugi dzień czyni człowieka zdrowym i silnym.”

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe